Anunț de participare

Achiziția de servicii de consultanță POR 2.2 apel 2020.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
[APEL 2020 - POR/846/2/2]
TITLUL PROIECTULUI - "Construire fabrică soluții injectabile în comuna Sânandrei, județul Timiș"
Solicitant/Achizitor: MEDISOL S.R.L.

Descarcă Document