Laborator Etalonari Medisol

Laboratorul de etalonări al companiei Medisol a luat ființa în anul 2007 oferind servicii de etalonare ale echipamentelor produse de clientul intern, departamentul Producție Medisol precum și ale clienților externi din industria farmaceutică și biotehnologii din întreaga lume.

Laboratorul de etalonări Medisol are implementat, mentinut și intr-un process continuu de îmbunătățire un Sistem de Management al Calității bazat pe cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 privind organizarea și managementul laboratoarelor de încercări și etalonări. Prin Politica de Calitate declarată și asumată de top managementul companiei Medisol, asigurarea calității și validității rezultatelor etalonărilor se face prin verificări intermediare interne periodice ale etaloanelor de lucru, precum și prin participarea laboratorului de etalonări la comparări interlaboratoare atât externe cât și interne cu laboratoare de etalonări din Romania, ori de câte ori sunt disponibile scheme de intercomparare.

Capabilitatea laboratorului de etalonări Medisol este dovedită de echipamentele de ultimă generație în domeniul lor de utilizare în serviciile de etalonare, de personalul calificat care deserveste aceste echipamente, precum și prin rezultatele foarte bune obținute de laborator la participările de intercomparare cu laboratoare externe și interne.

Laboratorul de etalonări Medisol are personal calificat cu competente dovedite în serviciile de etalonare oferite de laborator, atât prin efectuarea de instruiri interne cât și prin instruiri externe efectuate de organizații competente precum ROLAB – Asociația Laboratoarelor din Romania și TUV Austria - Romania.

Echipamentele, etaloanele de lucru precum și etaloanele de referință, de ultimă generație, ale laboratorului de etalonări Medisol sunt produse de companii de renume mondial precum Druck - General Electric, Hart Scientific, Fluke, Thunder Scientific și AOIP avand trasabilitatea asigurată de laboratoare acreditate din Franța (Cofrac) sau USA (NIST).

Prin Angajamentul declarat de către managerul laboratorului, privind calitatea serviciilor de etalonare, este asigurată și menținută o anumită incertitudine de măsurare.

Domeniu/Obiect supus etalonării Interval de masurare Etaloane Echipamente auxiliare
TEMPERATURA
Termometru digital (termometru cu termorezistență) - 80 °C la 140 °C PRT 5615-12 + Afisor 1502A Baile termostate de ulei
Interval de temperatura: -80 C la 150 C
Termometru digital (termometru cu termocuplu) - 40 °C la 140 °C PRT 5615-12 + Afisor 1502A Baile termostate de ulei
Interval de temperatura: -40 C la 150 C
UMIDITATE
Umiditate relativa / Higrometru 20 % RH la 75 % RH Generator de umiditate
interval de umiditate:
10 % RH la 95 % RH
interval de temperatura:
0 °C la 70 °C
Compresor
PRESIUNE
Presiune absolută / Aparat electronic de măsurat presiunea absolută x103 5 Pa la 500 x 103 Pa Calibrator presiune
-100 kPa la 700 kPa presiune relativa
Precizie: 0,005% valoare citita + 0,005% presiune maxima
Compresor Pompa vid
ELECTRICE
Tensiune continuă / Multimetru digital 0 mV la 100 mV
0 V la 1 V
> 1 V la 10 V
> 10 V la 100 V
Calibrator de tensiune continua si curent continuu
Interval tensiune: ± 100 nV la ± 110 V
Stabilizator tensiune
Curent continuu / Multimetru digital 0 mA la 1 mA
> 1 mA la 10 mA
>10 mA la 100 mA
Calibrator de tensiune continua si curent continuu
Interval curent: ± 1 nA la ± 110 mA
Precizie mai buna de: 0.002% (20 ppm)
Stabilizator tensiune